SmodBIP

Kadra

KADRA Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

DYREKTOR PORADNI

mgr Danuta Szymańska

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

mgr Sebastian Brajer – psycholog

mgr Krystyna Vogt-Graczyk – psycholog

mgr Marta Marciniak – psycholog

mgr Joanna Haak-Mikołajczak – psycholog

mgr Alina Małyszko – pedagog

mgr Beata Walkowiak - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej

mgr Marta Mikołajczak – surdopedagog

mgr Honorata Bukowska – neurologopeda

mgr Magdalena Wykrętowicz – neurologopeda

mgr Kinga Kubilas-Nowicka – doradca zawodowy, specjalista resocjalizacji, socjoterapeuta

mgr Katarzyna Majchrzak - psycholog, tyflopedagog

ADMINISTRACJA, OBSŁUGA

Zofia Jenerowicz – samodzielny referent

Ewa Nowak – referent

Anita Błaszczyk – główny księgowy

Magdalena Szymanek – samodzielny referent

Barbara Wojtkowska – Podgórska – samodzielny referent

Jolanta Wróblewska – pracownik gospodarczy Opublikował: Ewa Nowak
Publikacja dnia: 07.02.2019
Podpisał: Jarosław Śmigielski
Dokument z dnia: 03.08.2016
Dokument oglądany razy: 657