SmodBIP

Rejestry

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W PORADNI

1. Rejestr zatrudnionych pracowników
2. Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
3. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
4. Rejestr dzieci zgłoszonych na badania, konsultacje, terapie
5. Rejestr dzieci zgłoszonych na badania logopedyczne
6. Rejestr wydanych Opinii
7. Rejestr wydanych Orzeczeń
8. Rejestr dzieci objętych terapią logopedyczną
9. Rejestr dzieci objętych terapią psychologiczno – pedagogiczną
10. Rejestr delegacjiOpublikował: Ewa Nowak
Publikacja dnia: 03.02.2017
Podpisał: Jarosław Śmigielski
Dokument z dnia: 03.08.2016
Dokument oglądany razy: 2345