SmodBIP

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. Ustawy z dn 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a zasady organizacji jej pracy oraz zakres i formy jej działania określa regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie.Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 2149