SmodBIP

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione
Zasady udostępniania
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzedniej anonimizacji.
Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.
Forma i termin udostępniania
Informacje, które mogą być udostępniane niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście, telefonicznie, pismem, e-mailem lub faksem. Nie ma określonego wzoru wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 1940