SmodBIP

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Słowackiego 14
(biurowiec SPOMASZ-u)
63-300 Pleszew
tel. 62 7421-655
nr kom. 692958010

e-mail: sekretariat@poradniap-pleszew.org.pl

Sekretariat Poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Opublikował: Ewa Nowak
Publikacja dnia: 13.04.2021
Podpisał: Ewa Nowak
Dokument z dnia: 15.09.2009
Dokument oglądany razy: 69053

Aktualności

Decyzja z dnia 1 lipca 2014 r. oraz z dnia 16 marca 2015

21.03.2016
Decyzją z dnia 1 lipca 2014 r. oraz z dnia 16 marca 2015 r. Wielkpolski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologicnzo – Pedagogiczną w Pleszewie jako właściwą, które Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie sla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi: ˗ niesłyszących i słabo słyszących ˗ niewidomych i słabo widzących ˗ oraz z autyzmem będących mieszkańcami naszego powiatu lub uczęszczających do przedszkoli, szkół, placówek znajdujących się na terenie Powiatu Pleszewskiego.